Polityka zwrotów

ustawa o prawach konsumenta, ktra w swoim art. 38 wrd wyjątkw od prawa odstąpienia wymienia takie sytuacje, jak kupienie e-booka. Co ważne, naszym obowiązkiem jest poinformowanie klienta o utracie prawa do odstąpienia od umowy. Konsument musi wyrazi zgodę na spełnienie wiadczenia w terminie przewidzianym na odstąpienie od umowy, czyli 14 dni.

Need help?

Contact us at {email} for questions related to refunds and returns.